Vervolg één

Wanneer de basiscursus afgerond is met een certificaat (mag ook elders in Nederland of België) bestaat er de mogelijkheid om deel te nemen aan vervolgcursus één.

Vervolg één geeft meer verdieping en behandelt ook nieuwe technieken. Deze cursus nodigt op allerlei manieren uit om goed te ontspannen en te rusten tijdens het masseren en het ontvangen. Als je in het geven jezelf blijft waarnemen zul je merken dat je minder hard werkt en meer geniet. Doordat de eigen energie gaat stromen, wordt de kwaliteit van de aanraking beter. De ontspanning maakt het ook makkelijker om intuïtief te voelen en te masseren en werkelijk bij je partner aanwezig te zijn.

In de cursus wordt globaal gewerkt met het hele lichaam, met een nadruk op de steunende gebieden: schouders, bekken en rug. De schouders krijgen de meeste aandacht.

Deze cursus bestaat uit 10 dagdelen van 3 uur.

Vervolg twee

Deze cursus is er juist meer aandacht voor de doorstroming vanuit de borst en buik.

HOME